EN

MICHIEL TEEUW


govan deepmap

Govan Deepmap - detail van de kaart
De website Govan Deepmap toont een deep mapping van de "Govan Graving Docks" in Glasgow, Schotland. In dit gebied, dat voorheen gebruikt is voor industrie, heeft de architect en onderzoeker Imogen Humphris in kaart gebracht wat er op dit moment speelt. De kaart schetst een portret van het gebied, zijn verschillende gebruikers, en hun verhalen. Hierin ligt de focus op de stemmen van individuen die normaal niet gehoord of gerepresenteerd worden in discussies over de toekomst van het gebied. In plaats van het gebied als leeg en "dood" te beschouwen, laat de deep mapping al het leven in het gebied zien.

website bezoeken

closeup van een schets die Imogen op locatie heeft gemaakt
homepage van de websitepagina toegewijd aan de "Loch Absence" tekeningen
Imogen benaderde me met een enorme stapel schetsen, teksten, videos, tekeningen, en een gigantische zwart-wit inkt-tekening. Om deze database te verwerken heb ik een methode ontwikkeld waarin Imogen en ik de stukken erg samenwerkend hebben samengevoegd. Door te beginnen met een geprinte versie van de hele database, en deze te herschikken, narraten en annoteren, hebben we de layout van de kaart ontworpen.

sectie van een interview
Een van de mogelijkheden van het digitaal werken, is het werken op een non-lineaire manier. In alle interviews heeft Imogen verschillende termen gemarkeerd. Deze brengen je "associatief" naar een andere sectie van het interview. Zo word je geteleporteerd door de hele site.

Sommige schetsen van Imogen, in reactie op de interviews en hun thema's.
titel:Govan Deepmap
klant:Imogen Humphris
categorie:website-ontwerp
werkperiode:2021